Haskovo

Comprehensive Town Development Plan

The project aims at examination of all stages of the Comprehensive plan making and thus to link the theoretical knowledge with the professional practice. Through a series of consultations with different professionals it creates skills for team working and attitudes towards the competences of the other professional participants in the process of planning.

Principal lecturer: Prof. Dr. Arch. Aleksandar Aleksandrov

credits

Общ устройствен план (ОУП) на Хасково

Дисциплината има за цел чрез проследяването на всички етапи в изготвянето на Общ устройствен план да обвърже теоретичните познания с практиката. Псредством поредица от консултации с различни специалисти тя създава умения за работа в екип и отношение към компетенциите на останалите специалисти, участващи в процеса на планиране.

Водещ преподавател: проф. д-р арх. Александър Александров

  

Коментари