Среща с Главния архитект на СО

Акценти от срещата на Главния архитект на Столична община арх. Петър Диков със студенти и докторанти

По покана на доц. д-р арх. Валери Иванов и като част от модулите Практикуване на професията и Професионална етика, Главният архитект на Столична община арх. Петър Диков изнесе на 15.05.2014 год. свободна лекция - дискусия пред докторанти, студенти от специалностите Архитектура и Урбанизъм, колеги и гости.

Освен да представи своя професионален път и успехи, дейността на Направление Архитектура и Градоустройство, актуалните урбанистични проблеми на столицата и инвестиционните инициативи на общината в публични обекти на социалната и техническата инфраструктура, градоначалникът поднесе своеобразен разказ за историята и значението на общите устройствени планове (ОУП) на София, като акцент в него беше развитието на територията и нейното обновяване.

Спекулата на земя не е новост и планът от 1937 - 1938 год. е разработен под ръководството на Мусман тайно и е скрит от обществеността до неговото приемане. Липсата на ясни правила, облечени в градоустройствен документ до 2008 год. са предпоставка за корупция и злоупотреби.
__________

Схеми: План Мусман - предвижда превръщането на София в модерен и озеленен, съгласно принципите на градовете-градини, добре организиран урбанистичен център за 600 хил. жителиКоментари