Интерактивна карта описва ценните старини в Пловдив

Недвижимите паметници на културата влизат в единен регистър

Автор: Даниела АРНАУДОВА

Източник: marica.bgПловдив вече има своя актуална карта, която свързва и описва недвижимите паметници на културата с кадастъра. В базата данни влизат цифровизирани държавните и частни обекти, парковете и археологическите обекти, както и паметните плочи, твърди арх. Иван Делчев от "Булплан", който е ръководител на проекта. Фирмата работи от 2016 г. по поръчка на кмета инж. Иван Тотев за създаването на местен регистър - интерактивна карта на културното наследство на община Пловдив.

Разработката беше обезпечена с информация благодарение на община Пловдив, Регионалния археологически музей, Регионалния исторически музей, институт "Старинен Пловдив" и Министерство на културата. За целта авторският екип е обходил всички културни ценности в Пловдив и е направил около 1100 авторски снимки, които са публикувани в сайта.

Какво представлява интерактивната карта? Тя съдържа всички недвижими културни ценности от регистъра на Националния институт за недвижимо културно наследство (около 710 броя), груповите ансамбли и техните охранителни зони, обектите на парковото и градинското изкуство и техните охранителни зони, археологическите паметници от Археологическата карта на България (43 броя), допълнителни теми като всички религиозни обекти (54 броя), военните паметници (9 броя) и значителна част от паметниците и паметните плочи в града (45 броя).

Уникалното в проекта е разработката на пълни информационни форми, създадени за общинската администрация, които могат да се попълват от нея и да се добавят сканирани и оригинални цифрови документи и фотоси. Само за единичните недвижими културни ценности могат да се попълват данни по 180 точки, разпределени в 28 теми, които изчерпват напълно описанието на който и да е обект. Разработката, предназначена за общината, е интегрирана с кадастралната карта, като администрацията може да прави комплексни справки за имоти, собственици и културно наследство.

Една от целите на проекта е да се попълва базата данни с обследване на културните ценности в район Централен, за което има създаден специален екип. В район Централен са съсредоточени почти всички недвижими културни ценности на община Пловдив (699 от общо 713), обясни арх. Делчев. Картата ще се допълни с уведомленията и предписанията, които администрацията на района изпраща на собствениците на сгради - недвижими културни ценности. В момента проектът е в процес на тестване и проверка на информацията от страна на Министерство на културата и община Пловдив, след което ще се публикува на официалната страница на общината. На този етап публичната версия на продукта, който е в едногодишен гаранционен период, е достъпна на адрес: 83.228.106.120/plovdivkin/google.php

Интерактивна карта на недвижимите културни ценности

Системата се прилага успешно от 6 години във Велико Търново

Пловдивските архитекти от "Булплан" първи разработиха електронна карта, която събира цялата информация за недвижимите паметници от културното наследство на градовете.

Коментари