София - град за хората


Източник: bgplanning.org

В края на миналата година Йорданка Фандъкова и арх. Здравко Здравков поканиха Геел (Gehl) да консултират Столична община в създаването на стратегия за развитието на публичните пространства и подобряването на обществения живот в град София. В рамките на проекта бе сформиран екип между Геел и експертни на Столична община, Направление архитектура и градоустройство, студио "Плейсмейк" както и множество доброволци.
В края на месец април се проведе обучение на 35 доброволци, които бяха запознати с подходите и изследователските инструменти, използвани от Геел. В резултат на обучението доброволците извършиха двудневни теренни проучвания информацията, от които бе систематизирана от студио "Плейсмейк". Тези проучвания, както и допълнителни данни предоставени от ОП "Софпроект - ОГП", дирекция "Култура", дирекция "Сигурност", дирекция "Зелена система", дирекция "Транспортна инфраструктура" и дирекция "Управление и анализ на трафика" към Столична община, Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) и отдел "Пътна полиция" към СДВР послужиха за основа на проведения от екипът на Gehl анализ на състоянието на публичната среда и публичния живот в централните част на столицата. Освен анализ на съществуващото положение, основна част от доклада включва препоръките на Gehl за краткосрочни инициативи, средносрочни и дългосрочни проекти, които да подпомогнат фокусирането на устройствените политики към превръщането на София в уютен, спокоен и сигурен град с човешки мащаб на обитаемата среда. Работата по проекта приключи в края на месец септември, а на 4-ти октомври докладът бе представен публично в УАСГ.

Към пълния текст на Доклад по проект "София - град за хората", изготвен от "Геел"

Видеозапис на публична лекция на Хенриет Вамберг от "Геел" проведена на 30 март 2017 г.

Източник: sofia-agk.com


Презентация на Хенриет Вамберг от "Геел" от публично представяне на доклад по проект "София - град за хората", проведено на 4 октомври 2017 г. и от публична лекция, проведена на 30 март 2017 г.
Видеозапис на публична лекция на Хенриет Вамберг от "Геел" проведена на 30 март 2017 г.Екип на студио "Плейсмейк": Силвия Чакърова, Нурхан Реджеб, Деспина Кънева, Павел Янчев, Галина Алексова, Стела Калоянова, Маялен Ланда Ореги и Зорница Миткова.

Доброволците, които се включиха в изследванията на публичните пространства и публичния живот по проекта "София - град за хората", са Айтор Сеспон Диез, Айсен Сапунджи, Ана Благова, Ангел Захариев, Антоанета Иванова, Даяна Николова, Десислава Ковачева, Добрин Проданов, Елена Балабанска, Елица Ушагелова, Жозеф Зен Насер, Ива Бърдарска, Иван Пейнирджиев, Ивета Славчева, Ирен Станикина, Калоян Карамитов, Кристин Джалова, Магдалена Богданова, Марина Матева, Мария Иванова, Мая Митева, Маялен Ланда Ореги, Милена Никова, Паола Петкова, Петранка Василева, Петър Кирилов, Пламена Костова, Ралица Карамусалова, Ралица Цачева, Славяна Димитрова, Татяна Атанасова, Татяна Неделчева, Теодор Узунов и Теодора Маркова.Обучение на доброволци


Въвеждащата презентация на студио "Плейсмейк" по проекта "София - град за хората"Още по темата

Коментари