План за регулация и застрояване на с. Пожарево I-ва част

http://mail.dir.bg/~b.petkov/upload/proekt.za.malko.selishte_web.pdf

Коментари