Изграждането на Втори гребен канал в Пловдив се отлага!


Изграждането на Втори гребен канал се отлага с годините. Това стана ясно от думите на кмета Иван Тотев по повод мащабното съоръжение, предаде репортер на Plovdiv24.bg. "Аз съм абсолютно убеден, че Пловдив ще има втори канал. Дали след 5 или след 10 години, това ще се случи", коментира градоначалникът.

Според него заради липсата на това важно съоръжение градът ни вече бере лоши плодове. "Факт е, че през следващите три години не успяхме да спечелим домакинство на голямо първенство заради липса на втори канал. Такава е реалността", поясни той.

"Сигурен съм, че Пловдив ще реализира този проект, може да не е през 2019-та година, може да е след години, но нямам никакви съмнение, че градът има необходимост от него", категоричен бе Тотев.

Източник: Plovdiv24.bg

Към видео от пресконференцията

Проектът за дублиращ канал включва голям брой атракции

Проектът за втори гребен канал в Пловдив

Източник: jessicafund.bg

Пловдив беше одобрен за домакин на Световното първенство по гребане през 2018 г. и за Световното първенство по гребане за младежи девойки до 23 години през 2015 г. Това стана на 3 септември на годишния конгрес на Международната федерация по гребане (FISA) по време на световното първенство в Република Корея.

Предстои да бъде подписано споразумение между Българската федерация по гребане, община Пловдив и Организационния комитет от председателя на Българската федерация по гребане Емил Матев, кмета Иван Тотев и председателя на Организационния комитет Иван Попов.
Гребният спорт е приоритет в политиката на градската управа на Пловдив и за да се утвърди градът като световен център по гребане, е необходимо изграждане на дублиращ гребен канал.

Проектът се очаква да е за повече от 12 млн. лв. и очевидно трябва да бъде изграден до края на 2014 г. Непосредствената близост на съоръжението до река Марица и засягането на защитената природна територия по брега обаче породиха обществени дискусии "за" и "против". Площта от 10 хектара на допълнителния канал засяга част от заливната тераса на Марица, която е защитена природна територия и е в европейската мрежа Натура 2000 .

Предложеното решение
Като компенсаторна мярка проектът предвижда създаването на крайградски парк "Еко-парк Марица" чрез възстановяване на заливна тераса от около 100 хектара с три типа местообитания: сладководни, заливни гори и равнинни гори. Възстановяването на засегнати хабитати е рядък пример в света, още повече в толкова голям мащаб.

В проекта са зададени следните цели:
  • Повишаване на обществената значимост на територията – възстановените съобщества се очаква да играят ролята на естествена ботаническа градина
  • Екологично възстановяване на естествени горски местообитания – крайречни и равнинни гори – по поречието на реката
  • Възстановяване на езерни местообитания  (стари мъртвици) и съобщества от висша водна растителност с висока консервационна стойност
  • Възстановяване на гнездови местообитания на редки за Европа колониално гнездящи птици (чапли, корморани, рибарки)
  • Постигане на ефективно и природосъобразно управление на водната екосистема

Градът промотира проекта
Официалната кандидатура на Пловдив за домакин на Световното първенство по гребане бе заявено от кмета Иван Тотев преди година, а през юли т.г. местният общински съвет гласува 640 хил. евро за промотиране на кандидатурата на града в продължение на пет години.

Организационният комитет включва световната шампионка Светла Оцетова, два мандата председател на Българската федерация по гребане, в момента технически директор на FISA, и Иван Попов, доскоро зам.-председател на Българската федерация по гребане.
Очаква се скоро експертният съвет към община Пловдив да приеме подробен устройствен план (ПУП) по проекта за втори гребен канал.

Съществуващият гребен канал и новият проект
Прекрасният гребен канал на р. Марица е изграден през 80-те години на миналия век. С дължина 2 200 м, ширина 120 м и 3 м дълбочина той е един от най-големите в Европа и според гребците – с много добри качества поради своето разположение на нивото на терена и липсата на силни ветрове.

Строежът на канала среща сериозни възражения от страна на будни пловдивчани заради изсичането на много дървета. Поетите – в резултат от недоволството на много хора – от тогавашната народна власт ангажименти за залесяване никога не са изпълнени.
Днес домакинството на големи състезания обаче изисква допълнителен канал за загряване и бърза последователност на гонките. Двата канала трябва да бъдат свързани на старта и на финала, така че готвещите се и приключилите състезатели да не си пречат.

Добавената стойност 
Първият плюс на проекта е в спортния туризъм и във възможностите за други водни спортове и забавления за жителите на града.

Международни прояви като световни първенства и шампионати винаги довеждат значителен брой хора и съответно доходи за града домакин и местния бизнес.
Съвсем скорошен пример: световното първенство по гребане за юноши и девойки и за мъже и жени – неолимпийски дисциплини от 14 до 20 август 2012 г. събра над 1200 спортисти от 58 страни за 7 дни. Само спортистите бяха настанени в 17 хотела в Пловдив и областта и осигуриха рекордна стопроцентова заетост на съоръженията в продължение на цяла седмица в един от най-слабите за хотелите месеци.

Това не е всичко – освен тях в Пловдив дойдоха още около 1000 гости от чужбина – роднини на състезателите и фенове, акредитирани бяха над 60 журналисти. Всички те бяха добре дошли в хотелите, ресторантите и такситата на града, пазаруваха, забавляваха се. Не е трудно да се пресметнат приблизително ползите за туристическия и свързаните по веригата бизнеси.

Другата много ценна придобивка от проекта за пловдивчани и туристи ще бъде възстановеното природно местообитание. Не всички знаят, че от последния ледников период до преди 6 хил. години на територията на сегашната Тракийска низина се развива изключително богата на видове и местообитания горска еко-система, която някои учени наричат "Великата българска гора". Въпреки огнесечното земеделие и животновъдство, значителни части от гората са съществували до неотдавна. Предполага се, че в края на 18-ти век 60% от територията е била покрита с гора. Дори до 20-те години на 20-ти век стари карти показват горско покритие до 30%. Реката е била дива и е променяла своите параметри и тази нейна особеност е поддържала богати на видове горски съобщества в заливните тераси.

Преди около 50-60 години реката бива "окована" с диги, което е една от причините за рязката загуба на местообитания и видове животни. Марица е една от последните "оковани" реки в Европа и споменът за големите и шумни птичи колонии на острови по реката е още жив. За жалост видове като блестещият ибис и белият лопатар не са част от местната фауна от повече от 50 години. Връщането на изчезналите птици е само един от забележителните резултати, очаквани от този проект.

Нашата гледна точка
От началото на съществуването на Регионалния фонд за градско развитие разглеждаме с голям интерес пловдивския гребен канал и осъзнаваме, че това е един от най-добрите градски проекти в България.

Възможността Фондът да одобри финансиране за проекта днес зависи най-вече от три фактора:
  1. Убедителни бизнес план и организация на управлението на канала и еко-парка
  2. Подробен устройствен план, включващ територията на новия природен парк, и положително становище от природозащитна организация с доказан опит и безукорна репутация
  3. Експедитивност. Новоприетият План за интегрирано градско развитие и възстановяване не включва територията на гребния канал, а правилата, по които работим не позволяват да финансираме обекти извън Плана след края на 2013 г.


Източник: РИОСВ Пловдив


Ситуация

План

Коментари