ЗАПОЧВА АРХИТЕКТУРЕН КОНКУРС ЗА ТЮТЮНЕВИЯ ГРАД В ПЛОВДИВ

Конкурсът ще се проведе от 25 юли до 25 септември

Източник: bularch.eu


Камарата на архитектите в България - регионална колегия Пловдив, обяви началото на архитектурен конкурс „Тютюневият град на Пловдив - идентичност, обновяване, приобщаване“.

Проектите ще бъдат оценявани от жури с председател арх. Тодор Кръстев и в състав:
 • арх. Георги Станишев
 • арх. Борислав Игнатов
 • арх. Пламен Братков
 • арх. Иван Делчев
 • арх. Петко Костадинов
 • Пенка Калинкова
 • арх. Юлиана Петвова
Конкурсът ще се проведе от 25 юли до 25 септември като втори модул от „Архитектурен форум Пловдив“, чието седмо издание ще се състои през септември в Града под тепетата.

Тютюневият град е тема и на третия и четвъртия модул от форума – съответно лектория „Тютюневият град на Пловдив- идентичност, обновяване, приобщаване“ (19 септември) и изложба със същото име (5-20 октомври).

Конкурсът е провокиран от разрушаването на тютюневия склад на 06.03.2016, както и борбата на пловдивските архитекти за запазването на идентичността на тази територия от Пловдив. Основните цели, които ще преследва конкурсът са:
 • Темата за сблъсъка между частните инвестиционни интереси и адекватното опазване на „тютюневия град“ като групова ценност.
 • Търсенето на форма на диалог между адекватно опазване и инвестиционни намерения, в който диалог културната идентичност на „тютюневия град“ да е основен актив и за двете страни.
 • Интересът и ангажираността към опазването на „тютюневото“ наследство на широк кръг граждани от различни сфери.
 • Основна цел е на база на направените професионални предложения да се изведат насоки и направления, които да бъдат предоставени в подходяща форма на община Пловдив.