Международна юбилейна научна конференция "75 години УАСГ"

1-3 ноември 2017 година

Конференцията се провежда в чест на 75-годишнината от създаването на УАСГ. Основната ú цел е да се реализира научен форум, на който да бъдат представени последните тенденции, постижения и проблеми в съответните тематични направления. Цели се също така да се дадат насоки за бъдещи научни изследвания, да се повиши ефективността на прилаганите методики и технологии, както и степента на опазване на околната среда.


Официален сайтСъбитието във FacebookПълна програма


Коментари