Втора работна среща за Визията на София

София - зелен, организиран и красив град


Втората от поредицата срещи-дискусии за бъдещата визия на София ще се проведе днес, 4 януари, от 16 ч. във фоайето на УАСГ.

Срещата се организира от Направление "Архитектура и градоустройство" (НАГ) към Столична община и е част от работата по "Визия за София".

В нея ще се включат отново представители от неправителствения сектор, бизнес, институции и браншови организации.

София да се развива като зелен и устойчив град, да използва своите изключителни природни ресурси и да се превърне в символ на изключително устойчиво развитие, бяха акцентите в първата среща, провела се на 21 декември 2016 г. Поредицата от срещи са част от събирането на предварителна инфромация за състовянето на стратегически документ за дългосрочна визия на София.

Същинската работа по изработването му трябва да започне след края на януари 2017 г.
Идеята за дългосрочна стратегия за развитие на София беше одобрена от Столичния общински съвет през септември.

Участници в срещата на 4 януари са:
 • Иван Аврамов, председател на Камара на архитектите, РК-София град
 • Белин Моллов - архитект
 • Ашод Дерандонян, основател на фондация "Заслушай се"
 • Любомира Колчева, директор на фондация "ЕкоОбщност"
 • Борислав Бориславов, Висше строително училище "Любен Каравелов"
 • Горан Миланов, Българска фасилити мениджмънт асоциация
 • Мариус Величков, Чериът Моторс
 • Силвия Христова, общински съветник
 • Гергин Борисов, представител на "Спаси София"
 • Иглика Йорданова, изпълнителен директор на "Колиърс Интернешънъл"
 • Иво Божков, общински съветник
 • Даниел Томов, представител на компания "Eleven"
 • Никола Венков, изследовател
 • Божидар Божанов, електронно правителство

Следващата среща от проекта "Визия за София" е насрочена за 06.01.2017, УАСГ от 16.00 часа. Планирани са срещи за 9-ти, 11-ти и 13-ти януари.

Източник: gradat.bg

Към публикация за първата среща, провела се на 21 декември 2016 г.: София - зелен, организиран и красив град