Студентски уъркшоп ИСУ’2017 започва в УАСГ

Автор: Радостина Попова

Източник: gradat.bg


Интердисциплинарен студентски уъркшоп ИСУ’2017 започва днес в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Темата е Алтернативи на паркинг в центъра на София. Създаване на пространство за хората пред Направление "Архитектура и градоустройство".

В продължение на седем дни студентите ще разработват проектите си и ще имат възможност да посетят лекции на водещи експерти в сферата на градоустройството. Най-добрите студентски разработки ще бъдат отличени на церемония на 3 ноември.

Инициативата е под патронажа на главния архитект на София Здравко Здравков. Организатори са Архитектурния и Строителен факултети в УАСГ, с подкрепата на деканите на факултетите – проф. д-р арх. Асен Писарски и проф. д-р инж. Фантина Рангелова. Съорганизатори са Катедра "Екология и ландшафтна архитектура" към Лесотехническия университет, Национална художествена академия в София, Нов Български Университет, Варненски Свободен Университет "Черноризец Храбър", ВСУ "Любен Каравелов", Катедра Философия към СУ, Бизнес – АРТ и креативно предприемачество УНСС.

ИСУ‘2017 се провежда за трети път и е първият по рода си в България на базата на сформиране на интердисциплинарни студентски екипи от различни специалности и университети. Всеки интердисциплинарен екип ще включва студенти от специалностите: Архитектура, Урбанизъм, Конструкции, Организация и икономика на строителството - мениджмънт, ВиК - водни ефекти, Ландшафтна архитектура, Дизайн, Пространствено оформление, Социология, Културология, Бизнес – предприемачество.

За първи път ИСУ е поканил лектор от Белгия, арх. Ерик Хаас, който активно работи в екипа на Osmosis и има богат иновативен опит в нови методи за решаването на съвременните урбанистични проблеми на града.

Фотограф: ИСУ

Тема
Обект на анализа ще бъде известният триъгълник пред НАГ (на гърба на Минералната баня). Мястото е реален градоустройствен проблем, тъй като е прекалено динамично, претоварено с транспортна комуникация, кръстопът на забързани минаващи хора, с богат исторически и археологически контекст, в центъра на София.

Целта е да се направи анализ и развие предложение за интерактивна намеса в тази територия, при което активно ще се включат живеещите и работещите в района. Ще се помисли как мястото би могло да стане знаково, като малък представителен площад пред НАГ - сградата, където стартират всички важни проекти за София. Необходимо е да се направят връзки със съседни важни сгради и пространства, да се прехвърлят "мостове" между културни слпеве и исторически дадености на мястото.

Друга цел, която си поставя ИСУ, е търсене на алтернативни форми за надграждане базовото образование на студентите, ориентирано към практиката и придобиване на повече умения, които да подготвят студентите за реализирането им.

Задачи пред участниците
  1. Ускорено проучване на мястото и проблема, да се разбере какви са нуждите и изискванията на общността, засегната от проекта: говорейки и изслушвайки заинтересованите лица: търговците на прилежащите на мястото заведения, посетители и ползватели, служители в НАГ и други близки ведомства, жителите на прилежащи сгради.
  2. Brainstorming и анализи на примери по света
  3. Oформяне на няколко концепции
  4. Избиране на окончателна концепция и разработването ѝ
  5. Финална презентация – графично (табло А0) и докладване.
От концептуалните проекти на участващите екипи в събитието се очаква да се предложат не само места за нови дейности, а и идеи за случващи се процеси. Това ще бъде времева линия с различни дейности, които да доведат до конкретни цели – например:
  • сплотяване на общността и активирането и, тъй наречения подход - bottom-up design. По този начин ще се активират креативни събития.
  • рекреационни, културно - образователни, търговски, бизнес, изобщо една мултифункционална палитра от мероприятия, за да стане мястото привлекателно за съвременния човек.
Участниците в уъркшоп ИСУ’2017 е желателно да направят предложения и в посока на устойчивото развитие на града – да се предложат алтернативи за съществуващия паркинг пред НАГ, активиране на терена с участие на ландшафтна, екологична намеса, sustain-able energy, ВЕИ, водни ефекти, да се помисли за възможни начини за вкарване на културно-образователни събития, арт инсталации, игрови места за децата и майките, изобщо един творчески брейнсторминг за времето на събитието. Да се вземат под внимание добрите практики по света при решаването на подобни проблеми.


Награди
Проектите ще бъдат журирани и излъчени три награди. Всеки от студентите в събитието ще получи сертификат за участието си.
  1. място: 700 лв.
  2. място: 500 лв.
  3. място: 400 лв.
Предвижда се и изложба с всички проекти, изготвени по време на уъркшопа. Идеите от него ще бъдат предложени като проучване на Столичната община.

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО:

ПЪРВИ ДЕН – 27.10.2017, петък, откриване 
13.30ч. Събиране във фоайето на УАСГ, кръгла маса с всички участници с цел - запознаване на студентите в екипите, запознаване с целта на workshop ИСУ 2017 и предстоящата работа. Запознаване на студентите с местата за работа и съпровождащите ги лекции. Избиране на ръководител от студентите участници за всеки екип, разпределяне на роли от участниците. Получаване на материалите. Важни разяснения за начина на работа по време на събитието.
14:00 - 15:00 ч. - Презентация на арх. Виолетка Славова (Миланската Политехника, Aлта Скуола Политекника) и арх. Мария Стайнова– екипна работа, преформатиране на задания за проектиране
15:00 - 16:00 ч - Презентация на урб. Силвия Чакърова, представител от българския екип "Плейсмейк", извършили теренните проучвания, послужили на "Геел Архитекти" за изготвяне на доклада "София – град за хората".
16:00 - 17:00 ч. - запознаване на екипите.

ВТОРИ ДЕН – 28.10.2017, събота
10:00ч. Посещение на място и запознавяне с обхвата на всички включили се в ИСУ студенти и тютъри. Правене на анкети, интервюта със заинтересовани хора на място.
10:45ч. -12:30ч. Среща – дискусия в залата на Направление"Архитектура и Градоустройство" с участниците студенти и презентация на д-р. арх. Доника Георгиева, УАСГ, кат. История и Теория - "Как да виждаме контекста" и с активно практикуващ социолог– д-р Вероника Димитрова, от СУ, Философски факултет, активен участник в Програма за градски изследвания към изследователния център по социални науки при СУ.
13:30ч. -14:30ч. Самостоятелна работа на екипите: разговори с хора на място, наблюдаване на случващи се процеси.

ТРЕТИ ДЕН – 30.10.2017, понеделник
9:15ч. – Откриване на ИСУ 2017. Приветствие от Заместник Ректор на УАСГ, доц. д-р инж. Борис Цанков към студентите участници.
9:30ч. - Приветствие от Заместник Ректор на УАСГ, доц. д-р арх. Валери Иванов към студентите участници.
09:45 ч. - презентация на aрх. Жоржета Рафаилова, експерт от екипа на ОП "Софпроект – ОГП", която е участвала в разработването на ОУП София, в Проекта TURAS на ЕС и METREX - тhe network of European metropolitan Regions and Areas.
10:15 ч. – презентация на гост лектор - Ерик Хаас от Амстердам
11:15 ч. – Официално приветствие от арх. Здравко Здравков, Главен Архитект на Столична Община, към участниците студенти.
12:30 ч. – Презентация- арх. Надежда Соколова - VELUX, спонсор
13:00 - 14:00 ч. – Почивка
I ETAП
14:00-16:00ч. – Работа по проекта на екипите.
16.15ч. - Дискусия с тютърите на всеки екип.
17:00-19:00ч. - Работа по проекта на екипите.

ЧЕТВЪРТИ ДЕН – 31.10.2017, вторник
9:15 ч. – Презентация на урб. Реджеб Нурхан - Проблеми на съвременния градски дизайн.
10:00 ч. – Презентация на арх. Мариана Сърбова, I премия на конкурса за Топлоцентралата в София - 2017г. Споделена среда.
11:00 ч. – проф. Кирил Тодоров, УНСС - бизнес, АРТ - предприемачество.
12:00 ч. – Презентация – спонсори.
12:20-13:30 ч.– Почивка.
II ETAП
14:00-16:00ч. – Работа по проекта на екипите.
16:15ч. - Дискусия с тютърите на всеки екип.
17:00 - 19:00ч. - Работа по проекта на екипите.

ПЕТИ ДЕН – 01.11.2017, сряда 
09:15 ч.-10:00 – арх. Радостина Петрова - Велоеволюция. Съвременни системи за паркиранe. Споделени улици.
10.00ч.-10.45ч. – Презентация арх. Десислава Ковачева, докторант към катедра "История и теория", УАСГ - Културни исторически и археологически пластове в центъра на София.
12:15 ч. – Презентация – спонсори.

III ETAП
14:00-16:00ч. –Работа по проекта на екипите.
16:15ч. - Дискусия с тютърите на всеки екип.
17:00 - 20:00ч. - Работа по проекта на екипите.

ШЕСТИ ДЕН – 02.11.2017, четвъртък
IV ETAП
09:00 – 12:30 ч. – Работа по проекта на екипите.
12:30 – 13:00 ч. – Почивка.
IV ETAП
13:15 – 16:00 ч. – Работа по проекта на екипите.
16:15ч. - Дискусия с тютърите на всеки екип.
17:00 - 20:00ч. - Работа по проекта на екипите.

СЕДМИ ДЕН – 03.11.2017, петък
V ETAП
09:00 – 12:00 ч. – Подготовка за плотиране и презентиране на екипите.
15:00 ч. – Презентация, журиране и награждаване на печелившите проекти. Дискусия за резултатите от уъркшопа. Раздаване на
сертификати за участие и попълване на анкети.
18: 00ч. – заключителен коктейл за участниците в Уъркшопа
Коментари