Хасково: 15 са подадените идейни проекти за изграждане на парк в града, комисията ще избере един от тях в срок от 2 месеца


15 идейни проекта са подадени за изграждане на парк до ДНА. Днес комисия с председател доцент д-р Елена Драгозова започна оценка на подадените проекти в закрито заседание.

Доцент  д-р Драгозова е преподавател в  Лесотехническия университет, специалист ландшафтна архитектура. В комисията са още архитект Иван Бакалов, Стефан Стайков - урбанист, главен експерт в  МРРБ, Благой Петков, урбанист, главен експерт в община Пловдив. Банко Банев  юрисконсулт сектор "Обществени поръчки" Община Хасково.

Комисията разглежда проектите без да знае кои са авторите. Те са номерирани, номерата със съотвестстващите имена на авторите са в запечатан плик който ще бъде отворен след като комисията вземе решение за класирането на проектите.Тогава ще бъде насрочено открито заседание на комисията, на която ще бъдат представени класираните проекти. Срокът за вземане на решение е два месеца.

Според изискванията на конкурса всеки участник трябва да има в екипа си  архитект, ландшафтен архитект и геодезист, всички с магистърска степен.  Оценява се  градоустройствена схема, алейна мрежа, осветление, висока растителност, художествени елементи. Класираният на първо място кандидат получава награда от 5000 лева, вторият 3000 лв, а третият 1000 лв.

Класираният на първо място участник ще разработи и техническия проект за изграждането на парка.

Парцелът, върху който ще се изгражда парка е предоставен безвъзмездно на общината от Министерството на отбраната. В него се намира паметника на 10 Родопски полк.


Източник: focus-news.net и gradat.bg

Снимки: haskovo.bg и haskovo.info

Информация за конкурса от профила на купувача


Оценката на журито ще се формира от следните критерии:
Критерий 1 - Функционални изисквания - максимално възможна оценка 15 т.
 • градоустройствена схема и анализ на територията (анализ на съществуващото положение) - максимална стойност 5 т.;
 • основните пешеходни потоци през територията - максимална стойност 5 т.;
 • съществуващи сгради, съоръжения, висока растителност, релефни характеристики - максимална стойност 5 т.;
Критерий 2 - Обемно-пространствено и художествено решение - максимално възможна оценка 50 т.
 • площно и обемно-пространствено решение - максимална стойност 10 т.;
 • моделиране на релефа на терена - максимална стойност 5 т. ;
 • обособяване на зони с различен характер - максимална стойност 5 т. ;
 • обемно-пространствено решение на растителността - максимална стойност 5 т.;
 • водни ефекти - максимална стойност 5 т.;
 • елементи на градския дизайн - максимална стойност 5 т.;
 • осветление - максимална стойност 5 т.;
 • алейна мрежа - максимална стойност 5 т.;
 • художесвени елементи - максимална стойност 5 т.;
Критерий 3 - Качествени изисквания - максимално възможна оценка 20 т.
 • съвременност на архитектурно-строителните и инсталационни решения - максимална стойност 5 т.

Коментари