Специалност Урбанизъм


Бакалавърската програма по Урбанизъм при АФ на УАСГ беше отличена със сертификат за качество на Асоциацията на Европейските училища по планиране (AESOP).

Сертификатът удостоверява съответствието на програмата със стандартите за качество, залегнали в Хартата на асоциацията и успешното интегриране на програмата в международния образователен процес. Сертификатът е със срок на валидност 6 години.

urban-planning.petkovstudio.com

Коментари