Публикации

Детска градина "Чайка" в Пловдив - елипсовидна сграда сред паркова среда

Над 4,5 млн. лева по определен ред ще дава на общините МРРБ за изработване на общи устройствени планове

Важни са принципите, върху които ще се развива София

Проф. Веселина Троева: Най-кратката визия на града е София - обичан град

Тютюневият град - индустриалното културно наследство на Пловдив

Над 55 млн. лв. ще вложи Община Пловдив в културна инфраструктура

Сборник предлага модели за ефективно развитие на урбанистичния потенциал на централните исторически квартали на София

SOFIA PARK VILLAS

ELITE COMPLEX

Три срещи тази седмица за Визията на София

Втора работна среща за Визията на София